Mapa serwisu System zamówień internetowych Wyprzedaże
Powrót do strony głównej

O FIRMIE
     
 

CERPOL KOZŁOWICE
W naszych wyrobach jest coś więcej niż glina - zawierają one całą naszą wiedzę, ponad 30-letnie doświadczenie i ogromne zaangażowanie w to, by przekazać Państwu doskonałe jakościowo produkty. Staramy się MAXymalnie wykorzystać nasze możliwości i atuty.

Oferujemy Państwu nowoczesne, wypalane z gliny materiały ścienne i stropowe. Specjalna struktura wnętrza pustaków (tzw. porowatość powstała w wyniku wypalenia się zmieszanego z gliną odpadu papierniczego) oraz inteligentny system otworów decydują o wysokiej izolacyjności cieplnej budynku powstałego przy wykorzystaniu naszych produktów.

Dzięki ich zastosowaniu zyskują Państwo również:
dużą zdolność akumulacji ciepła;
niskie koszty ogrzewania;
bardzo dużą dźwiękochłonność;
przyjemny i zdrowy mikroklimat;
dzięki dobrej izolacyjności - ochronę przed chłodem zimą, a przed upałem     latem;
paroprzepuszczalność ścian;
trwałość na wiele pokoleń.

Nasze zakładowe laboratorium prowadzi kontrolę wszystkich parametrów jakościowych i technicznych wyrobów na poszczególnych etapach produkcji, a systematyczna kontrola niezależnych placówek badawczych potwierdza ich wysoką jakość.

Zdobyte przez nas nagrody i wyróżnienia świadczą natomiast o tym, że oferowane przez nas materiały ścienne i stropowe należą do najlepszych na rynku.

przejdź do danych teleadresowych

 
CERPOL - zdjęcie zakładu
Widok na zakład

CERPOL - zdjęcie zakładu
Produkcja pustaków

 
     
     
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYMUSOWEGO WYKUPU AKCJI -POTRĄCENIE PODATKU W WYSOKOŚCI 19%

Odnosząc się do zapytań w kwestii podatku, Zarząd Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna wyjaśnia, że:

- Cerpol - Kozłowice S.A będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku w wysokości 19% i jest zobowiązana potrącić ten podatek z ceny przymusowego wykupu przeznaczonej dla każdego akcjonariusza.

Tym samym otrzymane przez akcjonariuszy środki będą już opodatkowane w momencie wypłaty i brak jest konieczności wykazywania otrzymanego dochodu odrębnie w deklaracji składanej przez akcjonariusza w Urzędzie Skarbowym na koniec roku.


Zarząd Cerpol-Kozłowice S.A
Paweł Radzięciak-Prezes Zarządu, Rafał Jaciubek-Członek Zarządu

 
     
     
  DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYMUSOWEGO WYKUPU AKCJI

Odnosząc się do najczęściej zadawanych pytań, Zarząd Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna wyjaśnia, że:

- roszczenie o cenę z przymusowego wykupu nie wygasa z dniem 27 marca 2018r. Każdy uprawniony może zgłaszać się po odbiór należnych mu środków także w każdą następną środę osobiście w Krotoszynie lub wysłać także po tej dacie zgłoszenie pocztą.

- w przypadku braku oryginalnego odcinka akcji, prosimy o odnotowanie tej informacji ręcznie na Protokole Zdania Akcji. Nie blokuje to otrzymania środków. Państwa dane będą weryfikowane z danymi w księdze akcyjnej Spółki.


Zarząd Cerpol-Kozłowice S.A
Paweł Radzięciak-Prezes Zarządu, Rafał Jaciubek-Członek Zarządu
 
     
     
  INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY
CERPOL-KOZŁOWICE S.A
(wcześniej Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej CERABUD S.A)

Zarząd Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 09.02.2018r, w trybie art. 418 § 1 Kodeksu spółek handlowych podjęło uchwałę o przymusowym wykupie przez większościowego akcjonariusza - spółkę LODE Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach – 164.188 akcji Spółki od akcjonariuszy mniejszościowych. Treść uchwały o przymusowym wykupie, z podaniem numerów akcji podlegających wykupowi, jak również cena wykupu w wysokości 3 (trzech) złotych za jedną akcję, zostały opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 lutego 2018 r. Nr 41 (5429) pozycja 8602 (poniżej do pobrania).

W związku z powyższym akcjonariusze mniejszościowi uprawnieni są w terminie jednego miesiąca od ogłoszenia, o jakim mowa powyżej
tj. do dnia 27 marca 2018 r. do złożenia oryginałów odcinków zbiorowych posiadanych akcji przesyłając je na adres siedziby Spółki - Cerpol-Kozłowice S.A, ul. Nowa 4, Kozłowice, 46-310 Gorzów Śl. Wraz z odcinkiem zbiorowym akcji należy przesłać wypełniony Protokół Zdania Akcji, który jest do pobrania poniżej, jak też jest do uzyskania w każdą środę od godz. 10.00 do 13.00 na ul. Przemysłowej 16 w Krotoszynie ( były zakład ceramiczny Krotoszyn 2) .

W przypadku niezłożenia dokumentów akcji do rozporządzenia Spółki we wskazanym powyżej terminie, dokumenty akcji zostaną unieważnione. Unieważnienie zostanie dokonane na podstawie uchwały Zarządu Spółki w trybie art. 358, w związku z art.418 § 2a Ksh.

W takim przypadku również należy zgłosić się do Spółki przedkładając wypełniony Protokół Zdania Akcji oraz oryginał odcinka zbiorowego akcji potwierdzając fakt bycia akcjonariuszem, w celu otrzymania spłaty za unieważnione akcje.

Zarząd Spółki informuje, że w celu usprawnienia obsługi akcjonariuszy mniejszościowych, związanej z przymusowym wykupem, akcjonariusze mogą zgłaszać się w każdą środę od godz. 10.00 do 13.00 do biura na ul. Przemysłowej 16 w Krotoszynie (były zakład ceramiczny Krotoszyn 2)

Zarząd Cerpol-Kozłowice S.A
Paweł Radzięciak-Prezes Zarządu
Rafał Jaciubek-Członek Zarządu

Pobierz plik – Formularz akcjonariusz CERPOL-KOZŁOWICE S.A
Pobierz plik – Ogłoszenie MSIG z dnia 27.02.2018r
 
     
     
  Informacja dla akcjonariuszy Cerpol-Kozłowice S.A

Zarząd Cerpol-Kozłowice SA. ogłasza plan połączenia zawarty pomiędzy Spółką LODE Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach jako Spółką przejmującą a Cerpol- Kozłowice S.A z siedzibą w Kozłowicach jako Spółką przejmowaną. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Cerpol- Kozłowice S.A z siedzibą w Kozłowicach na spółkę LODE Sp. z o.o.

Plan połączenia będzie dostępny pod niniejszym adresem od dnia 11 lipca 2018r. nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Cerpol-Kozłowice S.A, na którym będzie podejmowana uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na udostępniany plan połączenia.

Informacja niniejsza jest wypełnieniem obowiązku ogłoszenia planu połączenia określonego w art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych
.

Zarząd Cerpol- Kozłowice S.A:
Paweł Radzięciak- Prezes Zarządu
Rafał Jaciubek – Członek Zarządu
Kozłowice dnia 10 lipca 2018r.

Pobierz plik – Plan połączenia

 
     
© 2019 CERPOL designAgencja Reklamowa